Månadskommentar juli

Under juli steg börserna i USA något medan asiatiska och europeiska marknader visade på en svagare utveckling. Handelsförhandlingarna mellan USA och Kina återupptogs för att sedan avslutas utan att några direkta framsteg gjorts. Tonen mellan länderna har istället hårdnat, vilket påverkade marknaderna negativt. Rapporterna för andra kvartalet kom in blandat. För svensk del redovisade både verkstad och banker en del svagare siffror än väntat. I USA sänkte FED styrräntan med 0,25 procentenheter men tonade samtidigt ner sannolikheten för fortsatta sänkningar. I Europa meddelade ECB att de planerar öka de penningpolitiska stimulanserna på grund av en svagare konjunktur. För svensk del lämnade Riksbanken räntan oförändrad. Sammantaget föll långräntor i Europa. Storbritanniens nya premiärminister Boris Johnson meddelade att landet lämnar EU den 31 oktober, oavsett hur förhandlingarna med EU framskrider. Pundet föll på beskedet och risken för en avtalslös Brexit har förmodligen ökat.