Månadsbrev April

I april var aktiemarknaderna starka. En viss positiv statistik, som bättre än förväntad BNP-tillväxt i USA, drev marknaderna högre. Fortsatt optimism om handelsförhandlingarna mellan Kina och USA gav ytterligare stöd. Resultatet för första kvartalet blev positivt mottaget trots relativt höga förväntningar efter årets starka aktieutveckling.

För den svenska delen levererade industriprodukterna framförallt bättre resultat än förväntat. Både ECB och Riksbanken lämnade räntorna oförändrade. Riksbanken planerar inga nya räntehöjningar fram till slutet av 2019 eller början av 2020 och kommer även fortsätta med kvantitativ lättnad. Kronan sjönk ytterligare efter tillkännagivandet.