Månadsbrev mars

Efter de stora positiva rörelserna i början av året flyttade marknaderna mer måttligt under mars. Svagare statistik, speciellt industriella siffror från Europa och sänkt tillväxtmål i Kina, pressade marknaderna.

IFO-indexet kom dock bättre än förväntat och marknaderna fick ytterligare stöd från FED, vilket lämnade räntan oförändrad och meddelade att inga räntehöjningar planerades 2019. ECB pushade också räntehöjningarna vidare i framtiden, i deras fall till början av 2020. De planerar också att starta nya riktade lån till banksektorn. De amerikanska kortsiktiga räntorna steg igen till nivåer över de amerikanska långfristiga räntorna och den tyska 10y-fonden handlades med negativt avkastning. Stockholmsbörsen var något ned, delvis på grund av banksektorn, medan de stora asiatiska aktiemarknaderna steg kraftigt.