Månadsbrev februari

Optimismen från januari fortsatte i februari med stigande börser världen över. Framstegen i handelsförhandlingarna mellan Trump och Xi Jinping bidrog till den positiva känslan. En uppskjutning av återinförandet av tariffer innebar att marknaderna i Shanghai och Shenzhen steg kraftigt.

Den indiska marknaden var en av få som föll i februari, delvis på grund av upptrappningen av konflikten med Pakistan. Mötet i Vietnam mellan Trump och Nordkoreas Kim Jong-Un slutade tidigt, men utan någon större marknadspåverkan. I Storbritannien flyttades omröstningen om avtalet för utträde fram och osäkerheten kring Brexit kvarstår.

I Sverige fokuserade investerare på Swedbank och det eventuella engagemanget i penningtvätt i Baltikum - aktien förlorade mer än 20%.