Månadskommentar maj

Under maj visade finansmarknaderna återigen stora rörelser, den här gången i en negativ riktning. Förhållandena mellan USA och Kina förvärrades när USA införde tullar på kinesiska varor och svartlistade Huawei. Kina svarade med hot om tullar och exportrestriktioner till USA. Marknaderna föll kraftigt. Förhoppningen om en lösning är under G20-mötet i slutet av juni, även om ett avtal mellan länderna verkar osannolikt. USA införde också tariffer på mexikanska varor. FED lämnade styrräntan oförändrad. Marknaderna förväntar sig nu en räntesänkning snarare än en räntehöjning. I Storbritannien, meddelade Theresa May att hon kommer att avgå som ledare för Tories samt avgå som premiärminister.