Månadskommentar oktober 2020

I början av oktober fortsatte de finansiella marknaderna att utvecklas positivt. Vart eftersom det kom nyheter om ökad smittspridning av Covid-19 svängde humöret och marknaderna vände nedåt. En oro för en ökad nedstängning av samhällen och ekonomier, liknande den vi såg i våras, skapade osäkerhet. Den högre uppmätta smittspridningen kan troligen delvis förklaras av att fler testas idag, värt att notera är också att dödligheten nu är lägre. Osäkerhet kring amerikanska valet i kombination med ett senarelagt amerikanskt stimulanspaket bidrog till ökad volatilitet och fallande marknader. Framförallt ses ett jämnt valresultat som mest problematiskt där ingen tydlig vinnare utropas. Månaden har också präglats av bolagsrapporter för kvartal tre. Sammanfattningsvis har de, under rådande omständigheter, varit klart godkända med goda marginaler och vinster.