Månadskommentar januari 2022

Den starka börsutvecklingen i slutet av 2021 fortsatte in på det nya året. Redan efter några dagar förändrades dock humöret till det negativa med nedgångar som följd. En eskalerande konflikt mellan Ryssland och Nato med risk för en invasion av Ukraina fick marknaderna på fall. Höga inflationssiffror och en mer hökaktig amerikansk centralbank bidrog med ytterligare oro och nedåtgående aktiemarknader och stigande räntor. Samtidigt redovisade många företag siffror för kvartal fyra. Sammanfattningsvis ges bilden av en stark orderingång och god efterfrågan men också högre kostnader och därmed sämre marginaler och lönsamhet – delvis beroende av stigande energipriser och fortsatt komponentbrist. Spridningen av Omikron fortsatte i en rasande takt men trots det började allt fler länder att åter öppna upp. Med allt fler immuna, fler vaccinerade och ett relativt milt sjukdomsförlopp kan våren innebära en återgång mot ett normalläge vilket bör kunna eliminera flaskhalsar och hejda ytterligare inflationsuppgång.