Månadskommentar augusti 2020

Under augusti utvecklades de finansiella marknaderna mestadels positivt. Starkast uppgång uppvisade tillväxtbolag inom tech-sektorn, där Nasdaqbörsen i USA ledde utvecklingen. Under månaden redovisades en del ekonomisk statistik, bland annat BNP-siffror för Sverige. De visade på en fallande tillväxt i linje med övriga världen, något som också var enligt förväntan. Sedan vårens kraftiga nedgångar av ekonomisk aktivitet ser vi dock en viss återhämtning. Från centralbankernas håll var den stora nyheten att den amerikanska centralbanken, FED, meddelade att de frångår det nuvarande, strikta inflationsmålet på två procent och istället tillåter en inflation på två procent över tid. Det innebär ett mer flexibelt synsätt där perioder av både lägre och högre inflation tillåts.