Om oss

Kuylenstierna & Skog S.A. är en fristående kapitalförvaltare med kontor i Luxemburg och Sverige. Vi erbjuder diskretionär såväl som rådgivande förvaltning samt vägledning vid generationsskiften och andra legala frågor. Företaget står under Finansinspektionens tillsyn i Sverige och CSSF i Luxemburg.