Home English Swedish


  • Våra förvaltare är på plats i Luxemburg, har ett globalt investeringsperspektiv och ägnar sig uteslutande åt kapitalförvaltning för våra kunders räkning.
  • Vi håller hög kvalitet i våra kundkontakter och tjänster, där flexibilitet och oberoende är en central del av vår verksamhet.
  • Vi har en utvecklad känsla för etik och diskretion. Banksekretessen är av yttersta betydelse för oss.
  • Som fristående kapitalförvaltare i Luxemburg är våra tjänster riktade mot privatpersoner och institutioner i Sverige såväl som i övriga Europa.
©Alchimie