Home English Swedish


Kuylenstierna & Skog S.A. erbjuder ett vitt spektra av förvaltningsformer. Vi samarbetar med ett flertal svenska banker, utländska banker och försäkringsbolag. För våra kunders vägnar förvaltar vi privata såväl som institutionella depåer, svenska och utländska försäkringar samt bistår med annan service som innefattas av Private Banking.

Vår kapitalförvaltning består av diskretionär och rådgivande förvaltning. Grundläggande för all förvaltning är dock att fastställa kundens behov varför hänsyn tas till faktorer som gör kundens situation annorlunda och unik. Bland dessa faktorer finns :

  • Tidsperspektiv för investeringen
  • Önskad risknivå
  • Basvaluta
  • Kundens kunskaper om förvaltning

Efter att ha fastställt kundens individuella situation tar vi, tillsammans med kunden, ställning till vilken förvaltningstjänst som passar kunden bäst.

©Alchimie