Home English Swedish


Senaste NAV : 167,62 SEK    - 19-03-2019

Fondens riskprofil är mellan till hög risk och denominerad i SEK. Fonden passar investerare som vill ha en aktivt förvaltad portfölj med global fokus och en placeringshorisont på minst 2 år. Fondens målsättning är att maximera långsiktiga vinster vilket uppnås genom investeringar i framförallt enskilda aktier, ETF: er, fonder och valutor.

You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player

You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player
©Alchimie