Home English Swedish


Kuylenstierna & Skog S.A. är ett kapitalförvaltningsbolag som kontrolleras av Luxemburgs tillsynsmyndighet för finanssektorn (Commission de Surveillance du Secteur Financier – CSSF). Inga juridiska personer får bedriva någon finansiell verksamhet i Luxemburg utan tillstånd från denna myndighet. Kuylenstierna & Skog S.A. har full behörighet att fungera som rådgivare vid finansiella transaktioner, som mäklare och som handlare.

Kuylenstierna & Skog S.A. innehar även försäkringsförmedlarlicens utfärdad av Luxemburgs tillsynsmyndighet för försäkringstillstånd (Commissariat aux Assurances) samt en Family Office licens och domicilieringslicens.

©Alchimie