Home English Swedish

Johan Kuylenstierna och Elisabeth Skog har varit aktieägare i bolaget sedan dess start år 2000. Under 2006 förvärvade Johan Kuylenstierna och Elisabeth Skog Erik Penser Fondkommissions andel av bolaget. Idag äger Johan Kuylenstierna och Elisabeth Skog gemensamt 100 % av aktierna i bolaget. Firman bytte därmed namn till Kuylenstierna & Skog S.A. De båda ägarna har över 20 års erfarenhet av kapitalförvaltning.

©Alchimie