Home English Swedish


Rådgivande förvaltning erbjuds kunder som önskar använda sig av våra rekommendationer för att fatta egna beslut om portföljinvesteringar. Tjänsten riktar sig till kunder som har goda kunskaper om värdepappersmarknaden och själv har möjlighet att följa dess utveckling.

Som oberoende kapitalförvaltare får Kuylenstierna & Skog S.A. regelbunden och omfattande marknadsinformation. Med hjälp av denna information kan vi ge våra kunder marknadsanalyser och rekommendationer för investeringar i de flesta tillgångsslag.

©Alchimie